top of page

SCHATTINGEN

Een erfenis, een schenking, een echtscheiding … Het zijn maar enkele voorbeelden van situaties waarbij het belangrijk is om de waarde van een woning correct en objectief te bepalen. En dat is niet altijd evident. Als landmeter treed ik op als neutrale partij.

Ik specialiseerde me de afgelopen jaren in schattingen van onroerend goed. Zo ben ik erkend schatter-expert bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabelnummer: 003255668691).

U kunt bij mij terecht voor:

 • Schattingen voor aan- en verkoop

 • Schenkingen

 • Erfenis (verslag voor Vlaamse Belastingdienst)

 • Familiale verdeling in het geval van meerdere eigenaars

 • Onteigening

 • Echtscheiding

 • Huurwaardebepaling

 • ...

LANDMEETKUNDE

Een goed plan begint met een goede opmeting. Gaat u bouwen of verbouwen, wil u uw tuin (her)aanleggen, moeten de grenzen van een perceel bepaald worden …?

Met professionele apparatuur en kennis van zaken sta ik graag tot uw dienst, inclusief advies en ondersteuning bij het indienen van uw aanvraag.

OPMETEN VAN PERCELEN

 • opmeten van de bestaande toestand

 • grensbepaling

 • splitsing van een perceel

 • indienen van een bouwaanvraag

 • proces-verbaal van afpaling

 • plan zakelijke rechten

VERKAVELINGEN

 • opmaak van het volledige verkavelingsdossier

 • bijstellen van een bestaande verkaveling

 • aanvraag vergunning bij het Omgevingsloket

OPMETEN TUINEN/PARKEN

 • opstellen van een grondplan

 • inclusief hoogtelijnen

 • als basis voor een tuinontwerp

BASISAKTEPLANNEN

 • Opmaak van nieuwe basisakteplannen, met quotiteiten verdeling en proces-verbaal van verdeling

 • Wijzigen van bestaande basisakteplannen, met wijziging bestaande quotiteiten

OMGEVINGSVERGUNNING

De vroegere bouwvergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning, enz. werden gebundeld in de nieuwe omgevingsvergunning, die voortaan digitaal aangevraagd kan worden bij één centraal loket, het Omgevingsloket.

Hebt u een vergunning nodig voor eenvoudige werken aan uw woning, waarbij u niet verplicht bent om met een architect samen te werken? Vraagt het gemeentebestuur u om bepaalde opmetingen te laten doen? Wil u weten of u al dan niet een vergunning nodig heeft? Ziet u het bos door de bomen niet meer?

Ik doe de opmeting, verzamel de nodige documenten en begeleid u doorheen de volledige administratie, van indiening van de aanvraag tot de goedkeuring.

 • plaatsen van een nieuw tuinhuis

 • bestemmingswijziging van een gebouw (bv. het gelijkvloers wordt een handelszaak)

 • aanvraag meerdere woongelegenheden (bv. één woning wordt verschillende appartementen)

 • afbreken of uitbreiden van constructies

 • vellen van grote bomen

 • enz.

OMGEVINGSLOKET
LANDMEETKUNDE
SCHATTINGEN
bottom of page